top of page

Lis Pwovizyon ak Pake Ete pou Elèv 6yèm Ane k ap rantre 

Klike sou anvlòp la pou w li yon lèt Madan Montañes, Direktè, IA pou elèv k ap vini ak fanmi yo.

Lis Pwovizyon pou 6yèm ane

Pake Matematik pandan ete

ELA Summer Packet 

Pake Syans Bonis!

Rete an sante pandan ete sa a epi ranpli yon defi 2 semèn! 

bottom of page