top of page

Sipòte Tigers MS 419 la

PTA nou an bay elèv yo, fanmi yo, ak pwofesè yo anpil sipò pandan tout ane a.  Donasyon ou yo bay PTA yo ale dirèkteman nan lekòl nou an epi ede nou kenbe lekòl nou an_cc781905-5cde-3194-bb3b-5836_bad5cf58d_  facilities, amelyore aprantisaj, òganize evènman, fè patenarya ak òganizasyon kominotè yo, epi pote lòt aktivite lekòl, asanble, ak pwogram espesyal. Sipò w ap ede nan  achte inifòm lekòl, tikè pou evènman espesyal, rekonpans elèv yo, ak anpil bagay pou tout kominote lekòl nou an.

Ou ka fè don tou lè w voye chèk bay PTA MS 419 la. Tanpri fè chèk/money orders nan men Asosyasyon Paran MS 419 epi poste nan adrès lekòl nou an.

Lekòl mwayen 419

111-10 Astoria Blvd. 

Northern Corona, NY 11369

Nenpòt ti don ede ... nou remèsye ou davans pou kontribisyon jenere ou.

Adrès

111-12 Astoria Blvd.

Northern Corona, NY 11369

Kontakte

212-374-0788

Orè lekòl yo

Lendi - Vendredi

8:00 am - 3:30 pm

bottom of page