top of page

Sourit Design Club

Apre lekòl sourit konsepsyon kodaj klib konsantre sou konsepsyon moun santre. Li se yon platfòm aprantisaj sou entènèt ki fèt pou jèn yo bati konpetans yo bezwen pou aplike konsepsyon ak teknoloji nan mond lan bò kote yo. Kodaj pèmèt elèv yo abitye ak youn nan ladrès 21yèm syèk ki gen plis valè jodi a.

mouse_logo_gear_2x_edited.jpg

Students came up with and designed their own app to be submitted to Emoti-Con, NYC's annual Youth Digital Media & Technology Challenge. It is a project fair for students across NYC who believe in digital innovation as a tool for positive change in the world around them. 

Check out our Top 3 apps that were submitted to Emoti-Con!

Click on the app to see them live on emoticon. Please show them some love by voting for the projects and leaving a comment if you can. 

#1 John
"Reader Inc."
Self-Care-Love-Victoria-Mouse-Slides.png
#2 Victoria
"Self Care & Love
"
Screen-Shot-2023-05-17-at-2.24.25-PM.png
#3 Raul
"MS419 Community App
"
bottom of page